Inschrijven

Schrijf je nu snel in en we zien je graag in het Sporthonk!

Voorletters

Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Startdatum

Selecteer hier uw abonnement

Selecteer hier uw abonnementsduur
1 jaar (incl. 2 maanden gratis)3 maanden

Betaling
Ik machtig Bewegen in Hoogkarspel V.O.F. hierbij om het lidmaatschapsgeld behorende bij het abonnement en de bijbehorende kosten wat ik heb gekozen af te schrijven van mijn IBAN rekening. Bij ondertekening van dit formulier verklaar ik tevens dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden en huisregels van Bewegen in Hoogkarspel V.O.F.
Akkoord incasso lidmaatschapsgeld

IBAN Nummer

Naam Rekeninghouder

Opmerkingen (Bijvoorbeeld lichamelijke klachten of andere aandachtspunten)