Inschrijven

Schrijf je nu snel in en we zien je graag in het Sporthonk!

Voorbeeld: 01-01-2000
Voorbeeld: 01-01-2023
Ik machtig Bewegen in Hoogkarspel V.O.F. hierbij om het lidmaatschapsgeld behorende bij het abonnement en de bijbehorende kosten wat ik heb gekozen af te schrijven van mijn IBAN rekening. Bij ondertekening van dit formulier verklaar ik tevens dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden en huisregels van Bewegen in Hoogkarspel V.O.F.
Voorbeeld: NL84ABNA0000000000