Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

 1. AANMELDEN SPORTHONK HOOGKARSPEL (BEWEGEN IN HOOGKARSPEL)
  a. Aanmelden is mogelijk door in te schrijven via de website of door
  het inschrijfformulier volledig schriftelijk in te vullen.
  b. Het lidmaatschap gaat in op de datum die is ingevuld op de website of op
  het inschrijfformulier.
  Indien er geen datum is ingevuld gaat het lidmaatschap direct na ontvangt van aanmelding in.
  c. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,00 en is bij inschrijving verschuldigd.
 2. LIDMAATSCHAP
  a. Zoals overeengekomen via het inschrijfformulier of de aanmelding via de website geldt het lidmaatschap voor een bepaalde periode (start met minimaal 3 maanden) en geeft het lidmaatschap recht op één of meerdere keren sporten per week.
  b. Contractduur van minimaal 3 maanden vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit betaald wordt. Na de minimale 3 maanden wordt het abonnement automatisch per maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Naast 3 maanden kan er ook gekozen worden voor een jaarabonnement, hierbij wordt een korting verrekend.
  c. Standaard er vanuit gaande dat de betaling per automatisch incasso plaatsvindt. Indien er geen akkoord is afgegeven voor automatische incasso zal bij de bevestiging van de inschrijving Bewegen in Hoogkarspel/ Sporthonk Hoogkarspel aangeven wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.
  d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Bewegen in Hoogkarspel/ Sporthonk Hoogkarspel, kan een persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Dit geldt tevens voor de groepslessen.
  e. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/mail. De opzegtermijn is één maand. Anders wordt het abonnement stilzwijgende verlengd met telkens één maand. Wangedrag of wanbetaling geeft het Sporthonk Hoogkarspel het recht om het lid toegang te onthouden.
  f. Uitsluitend op vertoon van een geldige pas van het Sporthonk Hoogkarspel krijgt een lid toegang tot het Sporthonk. Gebruik van de pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. Na verlies of diefstal kan een pas op verzoek vervangen worden, hiervoor wordt € 5,00 in rekening gebracht.
  g. Gebruik van een handdoek, sportkleding en schone schoenen tijdens het trainen is verplicht. Op de locatie zijn geen faciliteiten om te douchen aanwezig.
  h. In de fitnessruimte mag gesport worden zonder ‘schema op maat’ vanaf 16 jaar. Bij een inschrijving van een minderjarige dienen de gegevens op het inschrijfformulier door de wettelijk vertegenwoordiger te worden ingevuld.
  Indien de leeftijd van 16 jaar nog niet is bereikt is het fitnessen alleen toegestaan met een ‘schema op maat’.
  i. Abonnement bevriezen is alleen mogelijk als er onvoorzienbare omstandigheden zijn, denk hierbij aan langdurige blessures, ziekte en zwangerschap. Op het moment dat er de wens is om een abonnement te bevriezen gaat dit in overleg met de directie van Sporthonk Hoogkarspel. Het is dan ook aan de directie om iedere situatie apart te beoordelen en hierover een beslissing te nemen.
  j. De geldigheidsduur van een rittenkaart is 3 maanden.
  Aanpassing van deze geldigheidsduur is alleen mogelijk als er onvoorzienbare omstandigheden zijn, denk hierbij aan langdurige blessures, ziekte en zwangerschap. Als één van deze redenen van toepassing is dient dit direct te worden gemeld. Gebruik van de pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. Na verlies moet een rittenkaart opnieuw aangeschaft worden.
 3. BETALING EN TARIEVEN
  a. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en eventueel bij een tweede inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 10,00. Zoals eerder benoemt is Bewegen in Hoogkarspel/Sporthonk Hoogkarspel alleen gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
  b. De contributie dient vooruit te worden voldaan. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven.
  c. Bewegen in Hoogkarspel behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.
  d. Standaard er vanuit gaande dat er akkoord is gegeven dat de betaling per automatische incasso plaatsvindt zal het abonnementsgeld dus geïncasseerd worden. Als het abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden, betekent dit een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de incasso/betaling na een week nogmaals aangeboden (Extra Kosten € 1,50 ). Hierna wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering (inclusief het nog te betalen lidmaatschapsgeld tot het einde van de contractsduur) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 4. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
  a. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Afgezien van een situatie waarin Bewegen in Hoogkarspel opzet of grove schuld valt aan te rekenen. In deze situatie is Bewegen in Hoogkarspel aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die het lid oploopt tijdens het benutten van haar lidmaatschap.
  b. Bewegen in Hoogkarspel is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
  c. De persoonsgegevens van een lid zal worden opgenomen in de administratie van Bewegen in Hoogkarspel, Bewegen in Hoogkarspel is verplicht om deze gegevens niet aan derden te openbaren.
  d. Leden dienen lichamelijke klachten voor aanvang van het sporten te melden opdat de instructeur hier rekening mee kan houden.
 5. OPENINGSTIJDEN
  Bewegen in Hoogkarspel is gerechtigd om:
  – De openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de zomerperiode).
  – Het Sporthonk Hoogkarspel voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
  – Het Sporthonk Hoogkarspel geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.
  – De sportbar niet altijd te openen als het Sporthonk Hoogkarspel geopend is. De openingstijden kunnen wijzigen.
 6. RECHTSTOEPASSING
  a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bewegen in Hoogkarspel aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  b. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Bewegen in Hoogkarspel te accepteren.